Complementaire Zorg

Complementaire zorg betekent letterlijk‘ aanvullende zorg’.

In 1996 is de term ‘complementaire zorg’ binnen het verpleegkundige beroep in Nederland geïntroduceerd door Drs. Astrid Noorden. Zij deed onderzoek naar het toepassen van deze zorgvormen door Nederlandse verpleegkundigen. Zij formuleerde een definitie van het begrip ‘complementaire zorg interventie’.                  

Uit deze definitie volgen de kenmerken van complementaire zorg :
• complementaire zorg speelt zich af binnen het zorgberoep
• complementaire zorg stelt zich als doel het welbevinden van de zorgvrager te vergroten
• uitgangspunt is het holistisch mensbeeld
• de interventies gebruiken stoffen uit de natuur en/of gaan uit van het energetisch principe
• de interventies stimuleren het zelfhelend vermogen


Naast deze kenmerken van complementaire zorg vanuit de definitie van Noorden, is er nog een ander belangrijk kenmerk, namelijk:
• de kwaliteit van de aanwezigheid en aandacht van de zorgverlener spelen een belangrijke rol in de toegepaste interventies

De veranderde zorgbehoefte heeft er de laatste decennia voor gezorgd dat er vraag is ontstaan naar uitbreiding van de reguliere zorg. Complementaire zorg voorziet in deze behoefte, waardoor holistische zorg ontstaat.


Een belangrijke inspiratiebron voor complementaire zorg zijn de natuurgeneeswijzen. Maar ook het energetisch denken vanuit de oosterse geneeswijzen speelt hierin een aanzienlijke rol.