Academie Energetische Geneeskunst

De Academie Energetische Geneeskunde verzorgt cursussen op het gebied van energetische behandelvormen, samenwerking in de integrale zorg en onderzoeksvaardigheden. Daarmee wil de academie bijdragen aan:

  • de professionalisering van het complementaire veld
  • het bevorderen van de samenwerking en het begrip tussen complementaire en reguliere zorgverleners
  • de educatie en voorlichting van cliënten/patiënten en andere geïnteresseerden

Wie kan bij de academie terecht?

Complementaire zorgverleners kunnen bij de Academie Energetische Geneeskunde terecht voor vakinhoudelijke cursussen om hun vaardigheden op peil te brengen en te houden. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan cursussen over samenwerken binnen de integrale zorg.

Reguliere zorgverleners vinden bij de Academie Energetische Geneeskunde cursussen die inzicht verschaffen in het theoretisch kader van energetische geneeskunde. Daarnaast zijn zij van harte welkom bij diverse cursussen om energie zelf te ervaren.

Cliënten/patiënten kunnen diverse cursussen volgen die verband houden met voor hen relevante informatie. De Academie Energetische Geneeskunde is er voor iedereen die geïnteresseerd is in energie en op zoek is naar een breed cursusaanbod met een goede fundering, onder begeleiding van bevlogen docenten. 

Wat mag je van de academie verwachten?

De Academie Energetische Geneeskunde streeft naar een breed aanbod, waarbij er ruimte is voor inspiratie, praktijkervaring en theorie. Je kunt kiezen voor cursussen die vooral zijn gericht op intuïtieve ontwikkeling en je persoonlijke groei, cursussen die meer theoretische onderbouwing bieden en cursussen die een beetje van beide in zich hebben. Elke docent legt weer andere accenten. Vragen? Je kunt met alle docenten rechtstreeks contact opnemen via hun docentenpagina.

Cursusmaterialen bij de Academie Energetische Geneeskunde bevatten altijd een duidelijke bronvermelding en docenten zijn in staat om onderscheid te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en traditionele kennis. Op de website worden cursussen ingedeeld in categorieën om de origine van de inhoud duidelijk te maken.

De Academie Energetische Geneeskunde volgt onderzoeksactiviteiten binnen het eigen vakgebied en aanverwante vakgebieden en stelt cursussen samen rond om de onderzoeksresultaten. Daarnaast ontwikkelt de Academie Energetische Geneeskunde cursussen over onderzoeksvaardigheden voor onderzoekers die zich willen bezighouden met complementaire behandelwijzen.